billboard 900x425 24r  


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SKARBEK” w Łęcznej

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Skarbek” rozpoczęła działalność statutową w lutym 1994r. Została zarejestrowana w Rejestrze Spółdzielni przez Sąd Rejestrowy VIII Wydział Gospodarczy w Lublinie pod poz.1107 w dniu 01.09.1993r. Całe zasoby SM”Skarbek” obejmują 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.  

W eksploatacji Spółdzielni są zasoby mieszkaniowe liczące 2.417 mieszkań i 68 lokali użytkowych. Grunty na których usytuowane są budynki SM”Skarbek” stanowią powierzchnię 248.706m2. Wiodącym celem funkcjonowania Spółdzielni była i jest eksploatacja i administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

 

Kontakt:

SM "Skarbek"
21-010 Łęczna. ul. Staszica 1 

tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31