Organy Spółdzielni:  

WALNE ZGROMADZENIE

 

RADA NADZORCZA

 1. Przewodnicząca RN - Pani Beata Ponurek
 2. Z-ca Przewodniczącej - Pani Joanna Kłodzińska
 3. Sekretarz RN - Pani Grażyna Karczmarczyk
 4. Członek RN - Pani Elżbieta Ciok
 5. Członek RN - Pan Marzena Florek
 6. Członek RN - Pan Marek Staniak
 7. Członek RN - Pani Ewa Tyszczuk


ZARZĄD

  1. Prezes Zarządu - Pani Grażyna Bondyra
  2. Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Krzysztof Kozak

Kontakt:

SM "Skarbek"
21-010 Łęczna. ul. Staszica 1
tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31