Statut SM "Skarbek" w Łęcznej  

 

 

Obowiązujący Statut z 2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

SM "Skarbek"
21-010 Łęczna. ul. Staszica 1
tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31