Rada Nadzorcza

  1. Przewodnicząca RN Pani Elżbieta Rucińska
  2. Z-ca Przewodniczącej Pani Marzena Florek
  3. Sekretarz RN Pan Edward Ponurek
  4. Członek RN Pan Piotr Kościarz
  5. Członek RN Pan Jacek Krupa
  6. Członek RN Pan Adam Mazur
  7. Członek RN Pan Sebastian Pawlak

Kontakt:

SM "Skarbek"
21-010 Łęczna. ul. Staszica 1
tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31