Organy Spółdzielni:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

RADA NADZORCZA

  1. Przewodnicząca RN - Pani Elżbieta Rucińska
  2. Z-ca Przewodniczącej RN - Pani Marzena Florek
  3. Sekretarz RN - Pan Edward Ponurek
  4. Członek RN - Pan Piotr Kościarz
  5. Członek RN - Pan Jacek Krupa
  6. Członek RN - Pan Adam Mazur
  7. Członek RN - Pan Sebastian Pawlak


ZARZĄD

  1. Prezes Zarządu - Pani Grażyna Bondyra
  2. Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Paweł Gwóźdź

Kontakt:

SM "Skarbek"
21-010 Łęczna. ul. Staszica 1
tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31