Organy Spółdzielni:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

RADA NADZORCZA

  1. Przewodnicząca RN Pani Elżbieta Rucińska
  2. Z-ca Przewodniczącej RN Pani Marzena Florek
  3. Sekretarz RN Pan Edward Ponurek
  4. Członek RN Pan Piotr Kościarz
  5. Członek RN Pan Jacek Krupa
  6. Członek RN Pan Adam Mazur
  7. Członek RN Pan Sebastian Pawlak


ZARZĄD

  1. Prezes Zarządu Pani Grażyna Bondyra

Kontakt:

SM "Skarbek"
21-010 Łęczna. ul. Staszica 1
tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31