Kontakt:  

SM "Skarbek" ul. Staszica 1, 21-010 Łęczna
tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31
fax 81-462-18-30

 

Spółdzielnia czynna jest od poniedziałku do piątku

w następujących godzinach:
Poniedziałek - 8.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów:
w każdy wtorek w godz.15.00-17.00

 

KASA SM czynna jest od poniedziałku do piątku

w następujących godzinach:
Poniedziałek - 8.00 - 14.00

Wtorek 9.00 - 16.30
Środa 8.00 - 14.00
Czwartek 8.00 - 14.00
Piątek 8.00 - 14.00
Przerwa codziennie 12.30 - 13.00

 

Wpłat na konto SM "Skarbek" można dokonywać w niżej wymienionych bankach:
BGŻ 60203000451110000001864820

B.S. 49869300060000274320920001
PKO BP 42102032060000870200047191

Kontakt:

SM "Skarbek"
21-010 Łęczna. ul. Staszica 1
tel. 81-752-00-14, 81-462-18-31